Sidst opdateret:
8. feb '18 kl. 18:37 af AT

I SAMS Aarhus organiseres og arrangeres workshops, der udbydes til alle medicinstuderende med interesse for almen medicin, en til to gange pr. semester.

Formålet er at give studerende indblik i de problemstillinger, man som praktiserende læge står overfor, i sin hverdag i den primære sundhedssektor. Målet er at arrangere case-baserede events, hvor kursusdeltagerne selv skal prøve kræfter med kommunikation, tidsprioritering, praktiske øvelser og bredspektrede diagnostiske overvejelser. Hver enkelt workshop vil have et fokuseret tema, og til efteråret arbejder vi med at udbyde ét som omhandler kommunikation og ét som tager udgangspunkt i en reel patient fra praksis.

Kontaktperson: Marie Møller Lauridsen eller aarhussams@gmail.com

SAMS Aarhus har mandag d. 4/11-13 afholdt den første kursusaften med temaet ” Almen Praktiserende Læge for en aften”, og i det følgende kan du læse en deltagers, Marthe Simonsen Straarup, oplevelse af aftenen.

Mandag aften havde SAMS Aarhus arrangeret deres første case-aften på Incuba . Vi var ca. 25 heldige deltagere, der havde fået plads.

Foreningen havde inviteret 4 praktiserende læger fra Aarhus og nærområde, der hver havde en case eller et emne med som ofte ses i almen praksis. Desuden havde én af lægerene inviteret en patient med til aftenen, som del af stationens indhold.

Vi blev inddelt i 4 grupper, som var blandet med deltagere fra forskellige semestre. Skiftevis skulle vi rundt til hver af de 4 læger ca. en halv time hvert sted.

Første station min egen gruppe så, var den hvor der var en patient til stede. En 18-årig pige havde fået et anfald af svimmelhed samt hjertebanken og havde derfor kontaktet egen læge. Vi fik lov til selv at udspørge patienten, og når vi mente, at vi havde nok information, komme med en tentativ diagnose med tilhørende behandlingsforslag. Det var utroligt spændende og virkede meget realistisk.
Efterfølgende fulgte der 2 stationer med hyppige lidelser fra bevægeapparatet, en med smerter i ryg og en i skulder. På stationerne øvede vi os i manuel undersøgelsesteknik, og vi gennemgik desuden et par teoretiske cases. Der var ligeledes lagt vægt på, hvornår man skulle lægge mærke til ’red flags’, som omhandlede de mere alvorlige sygdomme, der kan ligge til grund for smerter i bevægeapparatet.
Til sidst var der en spændende station om prævention, hvor vi fik den store rundtur i mulighederne – men også diskuterede hvem, der skulle have hvad, og hvordan man f.eks. forholder sig til helt unge og prævention.

De inviterede læger var alle engagerede og dygtige. Det var tydeligt, at de havde tænkt over deres oplæg og forsøgte at møde os som studerende, således vi fik mest muligt ud af aftenen.
Case-aftenen med SAMS var en rigtig god oplevelse. Det var en god mulighed for at stifte bekendtskab med patientgrupper og sygdomme fra almen praksis, samt at skærpe sine praktiske færdigheder inden for området.
Jeg håber på, der kommer mange lignede arrangementer i fremtiden :)

SAMS - en interessegruppe under DSAM.
Dudal Webdesign