Sidst opdateret:
7. maj '17 kl. 13:59 af AB

Kære arbejdsgiver,

Såfremt du ønsker at oprette en annonce, og dermed give dig selv og din praksis muligheden for at tilknytte en dygtig medicinstuderende, så skal du udfylde nedenstående:

Jobannonce

Overenskomst:
Aflønning af en stud.med. efter kvalifikationsmæssig overenskomstniveau. Vi henviser til PLAs ansættelseskontrakt for ikke-funktionærer og løntakst for timelønnet lægesekretær, samt overenskomstaftalen mellem PLA og HK/Privat for lægesekretærer og praksisassistenter, som også FADL følger

 

Erfaringsmæssigt er det svært at få en fuldtidsstuderende til at arbejde eksempelvis 20 timer pr. uge - specielt i dagtid, hvor der også er undervisning på studiet.

Pga. ovenstående vælger praksisser derfor i høj grad at "dele" jobbet mellem flere studerende (4-5 personer afhængigt af timetallet) sådan, at det ugentlige timetal bliver overskueligt for den enkelte.
Ovenstående er blot ment som et velmenende forslag til din jobannonce.

 

SAMS - en interessegruppe under DSAM.
Dudal Webdesign