Sidst opdateret:
18. mar '18 kl. 11:05 af AT

Aflønning af en stud.med. efter kvalifikationsmæssig overenskomstniveau. Vi henviser til PLAs ansættelseskontrakt for ikke-funktionærer og løntakst for timelønnet lægesekretær, samt overenskomstaftalen mellem PLA og HK/Privat for lægesekretærer og praksisassistenter. 

SAMS - en interessegruppe under DSAM.
Dudal Webdesign